Perakendecilik Sektörüne Genel Bir Bakış

Türkiye’de son yıllarda önemi artan sektörlerin başında perakendecilik yer almaktadır. Dünya sektörüne baktığımızda geçen yıl bu sektörde %11,6 oranında büyüme gerçekleştirmiştir. Ülkemiz açısından değerlendirecek olursak perakende sektörü, eğitim ve sağlık sektörlerinin ardından Türkiye’nin en büyük dördüncü sektörüdür. Kişi başına düşen harcanabilir gelirin hızla artması, kredi kartı kullanımının gittikçe yaygınlaşması ve her yıl giderek artan AVM sayıları göz önünde bulundurulduğunda, bu durum oldukça normal karşılanmaktadır. Hatta sektörün ilerleyen yıllarda daha hızlı bir büyüme içine gireceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalarda 2015 yılında ülkemizde perakende sektörünün büyüklüğü 412 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Perakendeciler Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre mağaza sayısı, metrekare ölçümü, kiralanabilir alan bakımından İstanbul ve Ankara illeri başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde perakendecilik faaliyetlerinin oldukça geniş yer kapladığını görülmektedir. Bir başka veriye bakacak olursak, Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Nihai Raporu’na göre yine İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük illerde; bölgesel olarak da Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’nde perakendeciliğin yoğunlaştığı tespit edilmiştir.