Okullarda Dekorasyon Yapılır Mı?

Okullarda dekorasyon yapılır mı sorusunun cevabı: Elbet yapılır hatta yapılmak zorundadır bizce. Çocuk, genç ve öğretmenlerin hayatlarının büyük bir kısmını kapsayan zamanları okullarda geçmektedir ve okulların dekorasyonu da bu zamanın kalitesine etki eden faktörlerden biridir.

Okulların anaokulundan üniversite düzeyine kadar olduğunu düşünürsek dekorasyonlarının da yaş grupları ve ilgi alanları doğrultusunda yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Belki de en doğru şekilde yapıldığını anaokullarında gördüğümüz dekorasyonlar küçük yaşların renkli hayal dünyalarını yansıtmakta ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeler yapılmaktadır.

İlkokullarda da çocukların hala çok renkli hayal dünyalarını yansıtacak ama aynı zamanda da hayat için gerekli bilgileri de içerecek ögeler dekorasyonunun içinde olabilir. Okul duvar boyalarının soğuk renkler yerine mutlaka sıcak renklerde olması gerekir ki çocuk okulu çok daha fazla sevsin. Teneffüs saatlerinde vakit geçirilebilecek interaktif oyun alanları mutlaka yaratılmalıdır. Çocukların sanatsal çalışmalarının sergileneceği alanlar hem dekorasyona katkı yapacak hem de çocuğa motivasyon olacaktır.

Ortaokul ve lise çocuklarını çocukluktan çıkıp gençliğe adım atan bireyler olarak düşündüğümüzde okul dekorasyonunun da aynı şekilde hem çocukluktan ögeler barındırması ama aynı zamanda daha ciddi bir dekorasyon anlayışının olmasını bekleriz.Yüksekokul dekorasyonu ise tam bir profesyonellik içinde yapılması gereken bir uygulama olmalıdır. Artık yetişkin bir birey olan öğrenci etrafının çok daha fazla farkında ve ihtiyaçları konusunda daha talepkardır. Dekorasyon ögelerinin fiziksel ihtiyaçlara cevap verebilir olması çok önemlidir. Hatta sadece iç değil kampüs çevre dekorasyonunun da beraber düşünülmesi ve çözümlenmesi gerekir.

Aslında tüm okul yapılarının dış dekorasyonlarının da düzeyleriyle paralel yapılar olması bir gerekliliktir ama çoğu zaman ihmal edilmektedir. Çok resmi kurumlarımız ve çoğu ilkokul arasında dıştan bir ayrım çoğu zaman yapamayız mesela.

Dolayısıyla okul dekorasyonu okul başarısı ve yaşamına pozitif katkılar yapan unsurlardan olduğundan mutlaka gerekli ve özel çalışılması gereken alanlardır.